Aktualności

Grafika 1

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Grybów w sprawie Programu Współpracy Gminy Grybów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

dodano: 22.09.2022

W dniach od 3 października do dnia 31 października br. odbywać się będą konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Grybów w sprawie Programu Współpracy Gminy Grybów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej, poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu za pomocą karty konsultacyjnej (do pobrania).

Uwagi do konsultowanego aktu należy złożyć do Urzędu Gminy Grybów wybierając jedną z możliwych opcji:

  • osobiście w budynku Urzędu Gminy przy ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów (w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 2),
  • przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów z dopiskiem na kopercie KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2023”,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: akielbasa@gminagrybow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2023”.

Wypełnione karty należy składać/przesyłać przez cały okres trwania konsultacji. Należy pamiętać, że karty złożone po terminie konsultacji uznane będą za bezskuteczne.

Szczegółowe informacje, treść zarządzenia oraz projektu uchwały znajduje się na stronie BIP: kliknij tutaj

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów