Ptaszkowa

Grafika 2


1359 - 2009

650 lecia lokacji Królewskiej wsi Ptaszkowa

www.ptaszkowa.pl

 

Duża, malowniczo położona wieś w rozległej dolinie na wysokości ok. 500 m n.p.m. Od strony północnej otacza ja wzniesienie Rosochatka i Koziniec, zaś od strony południowej wznosi się ponad Ptaszkową pasmo Podstawne - Jaworze. Od strony wschodniej góruje w panoramie grupa Trzech Kopców z kulminacją na Chełmie. Duża, malowniczo położona wieś w rozległej dolinie na wysokości ok. 500 m n.p.m. Od strony północnej otacza ja wzniesienie Rosochatka /753m npm./ i Koziniec /560m npm./, zaś od strony południowej wznosi się ponad Ptaszkową pasmo Podstawne/818 m n.p.m./ - Jaworze/882m n.p.m./ Od strony wschodniej góruje w panoramie grupa Trzech Kopców z kulminacją na Chełmie/779m npm./ 

Charakterystyczny mikroklimat wsi sprzyja organizowaniu wycieczek pieszych, rowerowych, a ułatwiają to oznakowane szlaki, ścieżki przyrodnicze oraz trasy rowerowe, jak również sportów zimowych- wspaniałe trasy biegowe, oświetlony wyciąg narciarski o długości 400 m. 

Działa tu Gminne Centrum Sportów Zimowych i Edukacji Ekologicznej , organizowane są wspaniałe zawody jak np. Zimowe Zintegrowane Spartakiady im. Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia. 
Na szczycie Jaworza /882 m n.p.m./ wybudowano w 2005 r. platformę z której widoki są zachwycające. 
Na szczególną uwagę zasługuje drewniany kościółek z 1555 r w późno gotyckim stylu, posiadający konstrukcje zrębową . Wnętrze kościoła zdobi polichromia z 1795 r z częścią malowideł z XVI w. W bocznym wczesnobarokowym ołtarzu z XVII znajduje się piękna statua Matki Boskiej z Dzieciątkiem /zwana również Matką Bożą Ze Słonecznikiem/ z 1420 r. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Radosnej czczony od najdawniejszych czasów jako cudowna Matka Boża Ptaszkowska. 

W roku 2003 podczas prac konserwatorskich płaskorzeźby Modlitwa w Ogrojcu dokonano sensacyjnego odkrycia - płaskorzeźbę wykonał sam Mistrz Witt Stwosz. Obecnie można oglądać dzieło w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu wraz z cyklem fotografii obrazującym kolejne etapy prac konserwatorskich. 

Historia: 

3 lutego 1336 roku żona Władysława Łokietka - Jadwiga obdarza wójta sądeckiego lasem nad Czarną Kamionką i zezwala na założenie wsi na prawie magdeburskim. W 1359 w ramach porządkowania państwa Kazimierz Wielki po raz drugi zakłada wieś Ptaszkowa. 

W XV i XVI wieku wieś należała do starostwa sądeckiego. Sołtys Ptaszkowej w 1517 roku zaprowadził Księgę Sądową Wsi Ptaszkowa, która dzisiaj jest cennym źródłem poznania ówczesnych stosunków wiejskich. 
Po pierwszym rozbiorze Polski rząd austriacki potrzebując pieniędzy na prowadzenie wojen postanowił sprzedać dobra królewskie. Wtedy część Ptaszkowej zakupiła rodzina Podoskich. Po śmierci Hilarego Podoskiego majątek ten został wykupiony przez włościan. W drugiej połowie XIX wieku rozpoczęto budowę ważnej linii kolejowej Tarnów –Leluchów, której otwarcie umożliwiło pracę wielu mieszkańcom wsi. 

Dofinansowanie UE