Aktualności

09.04.2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W SPRAWIE OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY GRYBÓW

Informuję, że na podstawie § 22 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2021, poz. 512 z póź. zm.) w związku z art. 3 ust. 3-38 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych...

09.04.2021

Spiszmy się bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!

1 kwietnia. na terenie całego kraju rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443...

01.04.2021

Uwaga. Ptasia grypa powiecie nowosądeckim oraz gorlickim

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu poinformował tut. Urząd o stwierdzeniu wystąpienia wirusa grypy ptaków (HPAI), podtyp H5N8 na terenie miejscowości Krasne Potockie w Gminie Chełmiec, Powiat Nowosądecki. Prosimy wobec powyższego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących...

23.03.2021

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siołkowej mają nowy samochód

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siołkowej mogą już korzystać z nowoczesnego 20-sto osobowego autobusu marki MERCEDES MB SPRINTER. Samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch na wózkach inwalidzkich, na zajęcia z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej w WTZ.

17.03.2021

Informacja o zakończeniu naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji polegających na instalacji odnawialnych źródeł energii

Informuję, że w związku z wyczerpaniem środków przewidzianych na dofinansowanie inwestycji polegających na instalacji odnawialnych źródeł energii na bieżący rok z dniem 17 marca 2021 roku zostaje zakończony nabór wniosków na przedmiotowe inwestycje.

15.03.2021

Informacja o zakończeniu naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków bytowych o przepustowości do 5 m3/d

Informuję, że w związku z wyczerpaniem środków przewidzianych na dofinasowanie Biologicznych Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na bieżący rok z dniem 15 marca 2021 roku zostaje zakończony nabór wniosków na przedmiotowe inwestycje. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grybów XIII/123/2016 z dnia 22 marca 2016 r. przyznanie...

12.03.2021

Mieszkanka naszej Gminy skończyła 100 lat

W miniony piątek Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz uczestniczył w obchodach jubileuszu 100-tnych urodzin mieszkanki Florynki. Jest to już druga mieszkanka Gminy, która doczekała tak sędziwego wieku. Drogiej Jubilatce życzymy przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, aby kolejne lata upływały w dobrym zdrowiu,...

12.03.2021

Zawody o puchar Wójta Gminy Grybów zakończone

Dnia 4 marca 2021 r. w stacji narciarskiej Cieniawa Ski odbyły się organizowane już po raz trzeci zawody w narciarstwie alpejskim o „Puchar Wójta Gminy Grybów”. W turnieju tym wzięło udział 118 zawodników z 9 szkół z terenu Gminy Grybów; SP Cieniawa, SP nr 1 Ptaszkowa, SP nr 2 Ptaszkowa, SP Stara Wieś, SP Siołkowa,...

11.03.2021

11 marca Dzień Sołtysa

Dnia 11 marca obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Sołtys to najważniejsza osoba we wsi.

Na skróty

Fotogaleria