Warsztat Terapii Zajęciowej w Siołkowej

Grafika 1

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siołkowej 

https://wtz.gminagrybow.pl/ 

Siołkowa 31, 33-330 Grybów

tel.: 18 445-21-49

e-mail: wtz@gminagrybow.pl 

Kierownik: Magdalena Gruca 

Placówka funkcjonuje od 25 lat. Celem WTZ są działania zmierzające do osiągnięcia jak najwyższego poziomu dojrzałości społecznej i pomoc w osiąganiu samodzielności oraz przysposobienie społeczno- zawodowe osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie UE