Rada Gminy

Grafika 2

Rada Gminy Grybów kadencja 2024-2029

Przewodniczący Rady Gminy Grybów - Jacek Ziębiec

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grybów - Maria Michalik i Grzegorz Karakuła

Radni Rady Gminy Grybów wg kolejności alfabetycznej

 • Marcin Bednarz
 • Stanisław Chronowski
 • Adrian Czochór
 • Aneta Dziedzic
 • Piotr Fyda
 • Stanisław Fyda
 • Kazimierz Główczyk
 • Jan Gryboś
 • Grzegorz Karakuła
 • Krzysztof Koszyk
 • Józefa Krok
 • Marian Kruczek
 • Maria Michalik
 • Tomasz Mikulski
 • Daniel Obrzut
 • Feliks Rządca
 • Jan Smoła
 • Adam Tokarz
 • Bartosz Wojtarowicz
 • Piotr Wojtas
 • Jacek Ziębiec

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

Radny Jan Smoła – Przewodniczący Komisji

Radny Marian Kruczek – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Radny Feliks Rządca

Radny Piotr Wojtas

Radny Daniel Obrzut

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

Radny Stanisław Fyda – Przewodniczący Komisji

Radny Piotr Fyda – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Radna Aneta Dziedzic

Radny Adrian Czochór

Radny Stanisław Chronowski

Radny Tomasz Mikulski

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

Radny Adrian Czochór - Przewodniczący Komisji

Radny Bartosz Wojtarowicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Radna Maria Michalik

Radny Grzegorz Karakuła

Radny Jan Gryboś

Radny Marcin Bednarz

 

Komisja Infrastruktury i Mienia Komunalnego w składzie:

Radny Jan Gryboś - Przewodniczący Komisji

Radna Józefa Krok - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Radny Kazimierz Główczyk

Radny Adam Tokarz

Radny Stanisław Fyda

Radny Jacek Ziębiec

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w składzie:

Radny Daniel Obrzut – Przewodniczący Komisji

Radny Grzegorz Karakuła – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Radny Krzysztof Koszyk

Radny Jacek Ziębiec

Radny Piotr Fyda

Radny Marian Kruczek

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych w składzie:

Radny Feliks Rządca – Przewodniczący Komisji

Radna Aneta Dziedzic – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Radna Józefa Krok

Radna Maria Michalik

Radny Kazimierz Główczyk

Radny Piotr Wojtas

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Przeciwpożarowych oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w składzie:

Radny Krzysztof Koszyk – Przewodniczący Komisji

Radny Stanisław Chronowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Radny Jan Smoła

Radny Bartosz Wojtarowicz

Radny Tomasz Mikulski

Radny Marcin Bednarz

 

BIP
Uchwały Rady Gminy Grybów są publikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej

Sesja Rady Gminy Grybów

Dofinansowanie UE