Książka telefoniczna

Grafika 1

Książka telefoniczna

Urząd Gminy centrala  18 445-02-04
                            fax    18 445-04-02   
         fax całodobowy    525-525-210


Wójt Gminy

Jacek Migacz
tel: 18 445 02 04
email: wojt@gminagrybow.pl

Zastępca Wójta

Andrzej Poręba
tel: 18 445 02 04
email: z-ca.wojta@gminagrybow.pl 

Sekretarz

Danuta Krok
tel: 18 448 42 25
email: sekretarz@gminagrybow.pl

Skarbnik

Elżbieta Chronowska
tel: 18 448 42 14
email: skarbnik@gminagrybow.pl 

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów