Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Grafika 2

Referat Organzacyjny i Spraw Obywatelskich

Zofia Janus - kierownik referatu
tel: 18 448 42 48
email: z.janus@gminagrybow.pl

Marzena Siedlarz inspektor
tel: 18 448 42 39
email: msiedlarz@gminagrybow.pl

Jolanta Sikorska - inspektor
tel: 18 448 42 16
email: j.sikorska@gminagrybow.pl

Ewelina Urban- podinspektor
tel: 18 448 42 10
email: e.urban@gminagrybow.pl

Aneta Kiełbasa - inspektor
tel: 18 448 42 45
email: akielbasa@gminagrybow.pl

Marta Lichoń - inspektor
tel 18 448 42 10
email: mlichon@gminagrybow.pl

Gabriela Mikulska - podinspektor
tel: 18 448 42 45
email: g.mikulska@gminagrybow.pl

Ewa Obrzut - podinspektor
tel: 18 448 42 45
email: eobrzut@gminagrybow.pl

Przemysław Rysiewicz - informatyk
tel: 18 448 42 15
email: p.rysiewicz@gminagrybow.pl

Dofinansowanie UE