Władze Gminy

Grafika 1

Jacek Migacz Wójt Gminy Grybów
tel: 18-445-02-04    email: wojt@gminagrybow.pl

Andrzej Poręba Z-ca Wójta Gminy Grybów
tel: 18-445-02-04    email: z-ca.wojta@gminagrybow.pl

 

Danuta Krok Sekretarz Gminy Grybów 
tel: 18-448-42-25    email: sekretarz@gminagrybow.pl

 

Elżbieta Chronowska Skarbnik Gminy Grybów
tel: 18-448-42-14    email: skarbnik@gminagrybow.pl

 

BIP
Zarządzenia Wójta Gminy Grybów są publikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów