Małopolskie OSP 2023

Grafika 1

Małopolskie OSP 2023

„Projekt współfinansowany z środków Województwa Małopolskiego” 

W 2022 roku Gmina Grybów otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2023

Część A

Nazwa zadania „Modernizacja budynku OSP w Krużlowej Wyżnej Gmina Grybów"

Całkowity koszt zadania: 149 101,90 zł

Dofinansowanie: 30 000,00 zł

Część B

Nazwa zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej

Całkowity koszt zadania: 1 115 487,00 zł

Dofinansowanie: 45 000,00 zł

Dofinansowanie UE