Małopolskie OSP 2022

Grafika 2

Małopolskie OSP 2022

„Projekt współfinansowany z środków Województwa Małopolskiego” 

W 2022 roku Gmina Grybów otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022

Część A

Nazwa zadania „Remont remizy OSP w Starej Wsi wraz z utwardzeniem placu manewrowego i ogrodzeniem terenu wokół remizy strażackiej”

Całkowity koszt zadania: 105 000, zł

Dofinansowanie: 45 000,00 zł

Część B

Nazwa zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarne Stróże.

Całkowity koszt zadania: 1 089 780,00 zł

Dofinansowanie: 40 000,00 zł

 

Zakup odzieży dla OSP

Nazwa zadania „Zakup odzieży specjalistycznej” z przeznaczeniem dla jednostek OSP Binczarowa, OSP Florynka, OSP Kąclowa, OSP Siołkowa, OSP Wawrzka.

Całkowity koszt zadania: 47 361,00 zł

Dofinansowanie: 37 265,00 zł

Dofinansowanie UE