Czyste Powietrze

Grafika 2

 

Konsultacje Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33 odbywają się w każdy:

Czwartek  w godzinach od 8:00 – 10:00

Piątek w godzinach od 7:15 – 15:15

Dane dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze z Gminy Grybów – stan na dzień 30.09.2023 roku:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 461
  • Liczba zawartych umów – 355
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 224
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 5 524 006,12 zł

 

Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej:

https://czystepowietrze.gov.pl/

Dofinansowanie UE