Zwrot kosztów dowozu dziecka i uprawnionego rodzica/opiekuna komunikacją publiczną

Grafika 1

Karta usług OŚW-06

Zwrot kosztów dowozu dziecka i uprawnionego rodzica/opiekuna  komunikacją publiczną

I. Opis sprawy
Dotyczy zwrotu kosztów dojazdu komunikacją publiczną dla ucznia do szkoły podstawowej, zwrotu kosztów dojazdu dziecka  do przedszkola, zwrot kosztu dojazdu uprawnionego  rodzica/opiekuna dziecka 5 i 6 letniego. 

II. Kogo dotyczy

Dzieci 5 i 6 letnich realizujących wychowanie przedszkolne oraz ich rodziców/opiekunów jeśli ich droga do przedszkola/oddziału przedszkolnego przekracza 3 km.
Uczniów klas I – IV, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km.
Uczniów klas V-VIII których droga do szkoły przekracza 4 km.

III. Podstawa prawna

Art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 )

IV. Wymagane dokumenty

1.Wniosek zwrot kosztów – dziecko

2.Wniosek zwrot kosztów - rodzic/opiekun

V. Jak i gdzie złożyć dokumenty
Poczta
Urząd Gminy Grybów
Referat Oświaty
 ul. Jakubowskiego 33 33-330 Grybów

Osobiście
Urząd Gminy Grybów
Ul. Jakubowskiego 33
Dziennik podawczy /parter/ pokój nr 2

VI. Terminy składania wniosku
Termin składania wniosków  upływa z dniem 31 maja  każdego roku kalendarzowego –w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do tutejszego Urzędu.
W przypadku zmiany szkoły w związku ze zmianą miejsca zamieszkania wniosek składamy w dowolnym terminie i rozpatrywany będzie
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

VII. Czas realizacji:
Uczniowie - rok szkolny /IX-VI/.
Dzieci przedszkolne i ich rodzice opiekunowie – czas trwania zajęć w danym roku szkolnym.

VIII.  Realizujący sprawę:
Referat Oświaty
Danuta Suder - inspektor
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.15-15.15  tel. 18 448 42 27

 
Do pobrania:

OSW-06-1 Wniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka

OSW-06-2 Wniosek w sprawie zwrotu kosztów dla opiekuna uprawnionego dziecka


 

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów