Aktualności

Grafika 2

Zaproszenie do uczestnictwa w „Klubie Senior +” w Gminie Grybów

dodano: 27.12.2022Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie prowadzi nabór uczestników do Klubu Seniora + w Gminie Grybów utworzonego w Cieniawie w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025.

Uczestnikiem Klub Senior+ może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

- jest mieszkańcem Gminy Grybów,

- jest w wieku 60+,

- jest nieaktywna zawodowo,

- chce żyć w sposób aktywny.

Klub Senior+ w Gminie Grybów ma siedzibę pod adresem Cieniawa 196.

Klub będzie funkcjonował 20 godzin tygodniowo.

Zachęcamy do skorzystania z ofert Klubu w ramach działalności, której zapewniamy:

- miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,

- organizowanie czasu wolnego,

- udział w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych, rozwój pasji, zainteresowań,

- zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

Korzystanie z oferty Klubu Senior+ odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Klubu Senior+ oraz w oparciu o art. 91 ust.1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

Zapraszamy chętnych Seniorów z Gminy Grybów

Ilość miejsc ograniczona.

Deklaracje w sprawie przystąpienia do Klubu Senior+ do pobrania są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.

Dokumenty można składać do 09.01.2023 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie GOPS: https://www.gops.gminagrybow.pl/pl/913/3613/zaproszenie-do-uczestnictwa-w-%E2%80%9Eklubie-senior-%E2%80%9D-w-gminie-grybow.html

Dofinansowanie UE