Zaproszenie do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Grafika 2

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza przedstawicieli Organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w bezpłatnej Szkole Inicjatyw Strażniczych.

Szczegóły w linkach poniżej:

Prozycja informacji do zamieszczenia: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2023/10/Rekrutacja-do-SIS-2023-2.docx

Artykuł do zamieszczenia: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2023/10/Artykul_zaproszenie_-SIS_2023.docx

Banery do zamieszczenia: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2023/10/Szkola-Inicjatyw-Strazniczych-baner-na-www.zip

Więcej informacji na stronie: www.siecobywatelska.pl/sis

W przypadku pytań, proszę o kontakt na adres sprawa-57570@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org NIP 5262842872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dofinansowanie UE