Wymiana systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Grybów

Grafika 1

Gmina Grybów w roku 2021 będzie udzielać dotacji do wymiany starych kotłów w ramach projektu pn.:  „Wymiana systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Grybów”. Projekt obejmuje likwidację i wymianę starych pieców tzw. „kopciuchów” w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, spełniające dyrektywy unijne.

Warunki udzielania dotacji określa regulamin uchwalony przez Radę Gminy Grybów dnia 26 lutego 2021 r. uchwałą nr XXV/247/2021

Wnioski na dofinansowanie w roku 2021 można składać wyłącznie w terminie od dnia 29 marca 2021 roku  do dnia 30  kwietnia 2021 roku.  

W związku z zamknięciem urzędu ze względu na zachorowania  na COVID-19  prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami do skrzynki przy wejściu urzędu ul. Jakubowskiego 33 lub drogą pocztową.

Ilość miejsc w przedmiotowym projekcie jest ograniczona na dany rok budżetowy, zatem o przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność złożenia wniosku.

Do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Wniosek o udzielenie dotacji z niezbędnymi oswiadczeniami
  3. Wniosek o wypłatę i roozliczenie dotacji
  4. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

 

 

Dofinansowanie UE