Aktualności

Grafika 2

Ważny komunikat dla miejscowości Kąclowa!

dodano: 15.07.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli w ilości 23 jtk w 100 ml wody, Escherichia coli w ilości 4 jtk w 100ml wody, przekroczony parametr mętności na poziomie 18 NTU oraz barwa 20 mgPt/l w punkcie poboru w punkcie poboru – budynek mieszkalny, Pan Jan Romanek, Kąclowa 129, wydana została decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z sprawozdaniem cząstkowym z badania próbki wody pobranej w dniu 13.07.2021r. z Urządzenia Wodociągowego Kąclowa stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

 

 Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i
  3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
  4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Po przeprowadzeniu czyszczenia sieci wodociągowej i po otrzymaniu wyników badań potwierdzających, że woda z Urządzenia Wodociągowego Kąclowa odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu poinformuje niezwłocznie w kolejnym komunikacie.

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
NSP'2021
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów