Aktualności

Grafika 1

Uwaga studenci zamierzający ubiegać się o Stypendium Wójta Gminy Grybów

dodano: 24.11.2021

Przypominamy, że zostały zmienione terminy składania wniosków o stypendium dla studentów. Termin składania wniosków o stypendium w 2021 roku mija 31 grudnia.

O stypendium  mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Grybów i którzy w I semestrze pierwszego roku lub poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią  co najmniej 4,0.  Miesięczny dochód na członka    rodziny studenta w ostatnim roku podatkowym nie przekroczył kwoty uprawniającej do uzyskania świadczenia rodzinnego czyli 674 zł.,  w przypadku osoby niepełnosprawnej to kwota 764 zł . Górna granica wysokości stypendium  wynosi  2.500 zł na rok  kalendarzowy i jest ona zależna od ilości miesięcy, na które zostanie przyznane studentowi stypendium w danym roku.

Wniosek zawierający wykaz obowiązujących załączników : pobierz tutaj

Więcej informacji pod adresem: https://www.gminagrybow.pl/stypendium-wojta-gminy-grybow-dla-studentow.html 

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów