Aktualności

Grafika 1

Kluby dla Seniorów z dofinansowaniem!

dodano: 28.03.2024

Gmina Grybów w wyniku otwartego konkursu ofert uzyskała dofinansowania na realizację dwóch zadań publicznych z rządowego Programu „Senior +" na lata 2021-2025 w zakresie dalszego funkcjonowania Klubu Senior + w miejscowości Cieniawa oraz na utworzenie drugiego Klubu Senior + w miejscowości Biała Niżna. Łączna wartość pozyskanych środków wynosi 151 032,00 zł.

Celem funkcjonowania obu placówek „Senior +" w Gminie Grybów jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Dofinansowanie UE