Aktualności

Grafika 1

Odbiór robót wodno kanalizacyjnych

dodano: 13.11.2023

Zakończono realizację zadania pn. „ Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże” za kwotę 1.250.000,00 zł brutto.

Zakres zamówienia obejmował dostawę i montaż urządzeń wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym łącznie z rurociągami, niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi oraz armaturą i urządzeniami transportującymi osad odwodniony.

Zastosowanie nowej technologii pozwoli zredukować objętość osadu powstającego podczas procesu oczyszczania ścieków co w konsekwencji obniży koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków (redukcja zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie kosztów transportu i zagospodarowania osadu ściekowego poprzez uzyskanie wyższej zawartości suchej masy do około 22%).

W końcowy etap wkroczyły prace związane z budową  kanalizacji sanitarnej. W dniu 10.10.2023 rozpoczęto procedurę odbiorową zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kąclowa.

Inwestycja obejmuje budowę 14,5 km sieci kanalizacyjnej oraz dwie tłocznie ścieków. W rejonach gdzie zakończono już roboty ziemne prowadzone są obecnie prace porządkowe związane z przywracaniem terenu do stanu pierwotnego tj. urządzanie terenu wokół tłoczni, uzupełnianie nawierzchni drogowej

 

Foto. Piotr Gaborek

Dofinansowanie UE