Aktualności

Grafika 1

Podpisane umowy na remont dróg gminnych

dodano: 13.03.2023

W dniu 13 marca 2023 r. Wójt Gminy Grybów - Pan Jacek Migacz podpisał umowę z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim - reprezentowanym przez Pana Mateusza Małodzińskiego, II Wicewojewodę Małopolskiego na remont drogi gminnej nr 294704K "Cieniawa - Do Dworu" w km 0+000 - 0+690 w miejscowości Cieniawa oraz drogi nr 294619K "Gródek na Podlesie" w km 0+007 - 0 + 720 w miejscowości Gródek.

Projekt o nazwie Remont drogi gminnej nr 294704K "Cieniawa- Do Dworu" w km 0+000-0+690 w miejscowości Cieniawa, Gmina Grybów wyniesie 842 338,13 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 547 519,00 zł.

Projekt o nazwie Remont drogi gminnej  nr 294619K "Gródek na Podlesie" w km 0+007 - 0 + 720 w miejscowości Gródek wyniesie 631 920,91 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 410 748,00 zł.

Termin zakończenia realizacji  - 31.08.2023 r. 

Dofinansowanie UE