Aktualności

Grafika 1

Remont drogi gminnej nr 294994K Krużlowa Wyżna – Krużlowa – Siołkowa „Nalepówki”

dodano: 13.05.2022

W dniu 5 maja 2022 roku został dokonany odbiór końcowy robót drogowych realizowanych pn.:

„Remont drogi gminnej nr 294994K Krużlowa Wyżna – Krużlowa – Siołkowa „Nalepówki” w km 0+047,00 – km 2+304 w miejscowości Krużlowa Wyżna, Gmina Grybów”

W ramach zrealizowanych pracy zostały przywrócone właściwe parametry drogi w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Podstawowy zrealizowany zakres robót obejmował:

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,

- częściowej rozbiórce, wzmocnieniu i uzupełnieniu warstw podbudowy ,

- ułożeniu pakietu warstw asfaltowych.

Wartość wszystkich prac wyniósł 1 367 927,01 zł                                                                                                         

Na wykonanie tego zadania Gmina Grybów otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 820 756,00 zł.

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów