Umowa o udzielenie dofinansowania na remont drogi gminnej

Grafika 2

24 marca 2022 roku Wójt Gminy Grybów - Pan Jacek Migacz podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim, o udzielenie dofinansowania na remont drogi gminnej  nr 295098K Siołkowa – Nalepówki do Krużlowej w km2+304 – km 2+827,40 w miejscowości Siołkowa, Gmina Grybów.

Tytuł projektu: " Remont drogi gminnej  nr 295098K Siołkowa – Nalepówki do Krużlowej w km2+304 – km 2+827,40 w miejscowości Siołkowa, Gmina Grybów.

Wartość dofinansowania                             305 980,00 zł

Całkowity koszt zadania:                              437 114,76 zł

 

Cel projektu:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Grybów poprzez remont drogi gminnej nr 294994K w miejscowości Krużlowa Wyżna.

Grupy docelowe: mieszkańcy miejscowości Krużlowa Wyżna, Siołkowa

Planowane efekty: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Grybów

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów