Aktualności

Grafika 1

Trwa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla całego obszaru Gminy Grybów

dodano: 29.04.2021

Na terenie Gminy Grybów rozpoczęły się prace geodezyjne  mające na celu aktualizację informacji  o gruntach, budynkach i lokalach. Zaktualizowane zostaną dane dotyczące przebiegu granic nieruchomości. Ponadto, geodeci zweryfikują zaliczenie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych. Związane z tym czynności wymagają wejścia przez geodetów na teren nieruchomości.

Prace geodezyjne wykonuje na zlecenie Powiatu Nowosądeckiego firma Geokart – International Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,  osoby wykonujące prace geodezyjne są uprawnione do wstępu na grunt i do obiektów właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością ma obowiązek umożliwić wykonanie tych prac.

Pracownicy firmy geodezyjnej mogą również prosić właścicieli o udzielenie dodatkowych informacji, dotyczących nieruchomości (np. roku zakończenia budowy danego budynku).

Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 grudnia 2020 r.

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
NSP'2021
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA