Segregacja odpadów

Grafika 1

Jak segregować odpady?

 

Do pojemnika lub worka niebieskiego wrzucamy papier np.:

Papier

  -    gazety i czasopisma,
  -    prospekty i katalogi,
  -    zeszyty,
  -    książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi okładkami twardymi,
  -    torby i opakowania papierowe,
  -    tekturę i opakowania tekturowe.

Nie wrzucamy:
- zabrudzonego, tłustego papieru,
- papierów higienicznych,
- podpasek, pieluch jednorazowych,
- kalki technicznej,
- papierowych i tekturowych opakowań po materiałach budowlanych, tapet,
- foliowanych i lakierowanych katalogów.

Należy pamiętać, aby przed wrzuceniem papieru do pojemnika usunąć wszystkie zszywki, klamerki oraz inne elementy metalowe lub plastikowe.


Do pojemnika lub  worka żółtego  wrzucamy tworzywa sztuczne, opakowania metalowe oraz opakowania wielomateriałowe np.:

Tworzywa sztuczne, metale i opakowania

  -    plastikowe butelki po napojach (zgniecione) i zakrętki,
  -    plastikowe torebki,
  -    puszki po konserwach,
  -    kapsle,
  -    puszki po napojach,
  -    drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia),
  -    opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach, mleku itp.).

Nie wrzucamy:
- zabrudzonych, tłustych folii,
- gumy,
- baterii i akumulatorów.
- zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
- metalowych opakowań po chemikaliach z zawartością,
- opakowań z tworzyw sztucznych po lekach i chemikaliach z zawartością,
- opakowań po środkach ochrony roślin.

Należy pamiętać o odkręcaniu zakrętek z butelek, oraz o ich zgnieceniu przed wyrzuceniem do pojemnika.


Do pojemnika lub worka zielonego wrzucamy szkło np.:

Szkło

-    słoiki szklane,
-    butelki szklane,
-    szklane opakowania.

Nie wrzucamy:
- ceramiki (porcelana, fajans, talerze, doniczki),
- luster,
- lamp fluorescencyjnych,
- szklanych opakowań po lekach i chemikaliach z zawartością,
- szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
- szyb samochodowych.

Należy pamiętać aby odpady były segregowane bez zanieczyszczeń.


Do pojemnika lub worka brązowego wrzucamy odpady biodegradowalne oraz odpady zielone np.:

Biodegradowalne

-    odpadki kuchenne: resztki warzyw, owoców, skorupki jaj, torebki herbaty,
-    resztki jedzenia,
-    kwiaty doniczkowe, stara ziemia do kwiatków,
-    zwiędłe cięte kwiaty,
-    przekwitłe rośliny,
-    fusy po kawie, herbacie,
-    skoszona trawa i chwasty,
-    liście,
-    zdrewniałe części roślin,
-    trociny.

Nie wrzucamy:
-    skórek owoców cytrusowych,
-    porażonych, chorych roślin,
-    podściółki dla kotów,
-    popiołu z węgla kamiennego.

 

Do pojemnika lub worka czarnego wrzucamy wszystko czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników lub worków, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

Zmieszane

Nie wrzucamy:
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyty sprzęt elektroniczny i AGD,
- zużyte baterie i akumulatory,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony.

Dofinansowanie UE