Aktualności

Grafika 2

Kolejne 10 milionów na rozbudowę sieci kanalizacyjnej

dodano: 27.03.2024

W dniu 26.03.2024 r. Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej wraz z Wójtem Gminy Grybów podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Florynka" w ramach realizacji inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grybów objętej dofinansowaniem z programu Rządowego Funduszu Polski Ład.
Kwota zadania: 9.885.299,40 zł. 
Wykonawcą zadania jest firma MACHNIK Sp. z o.o. ze Starego Sącza. Długość sieci do wybudowania to około 13 km. Firmą nadzorującą inwestycję jest SECOOZE ANDRZEJ SŁOWIK z Tuchowa za kwotę 19.599,99 zł.
Termin realizacji zadania to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Foto. Piotr Gaborek

Dofinansowanie UE