Remont drogi gminnej nr 294994K w miejscowości Krużlowa Wyżna

Grafika 1

W dniu 24 września 2021 roku Wójt Gminy Grybów – Pan Jacek Migacz podpisał z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych S.A. umowę na remont drogi gminnej nr 294994K w ciągu Krużlowa Wyżna – Krużlowa – Siołkowa „Nalepówki”

W ramach umowy zostaną przywrócone właściwe parametry drogi w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Podstawowy zakres robót przewiduje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,

- częściowej rozbiórce, wzmocnieniu i uzupełnieniu warstw podbudowy ,

- ułożeniu pakietu warstw asfaltowych.

Wartość wszystkich prac wyniesie 1 367 927,01 zł brutto. Na wykonanie tego zadania Gmina Grybów otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 820 756,00 zł.

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów