Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy Grybów

Grafika 2

Informuję, że projekt pn.: „Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne  kotły gazowe”, projekt nr RPMP.04.04.02-12-0211/18 uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego  z dnia 16 listopada 2021 roku z listy rezerwowej został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.  Projekt będzie realizowany w naszej gminie w roku 2022 i w pierwszej połowie 2023 roku i zakłada wymianę starych pieców w 100 budynkach na terenie Gminy Grybów.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane wymianą starego pieca na kocioł gazowy o składanie od dnia 7 marca 2022 roku (poniedziałek) w pokoju nr 1  urzędu wniosków o udział w projekcie. Przed wykonaniem wymiany kotła budynek będzie poddany ocenie energetycznej i zostanie określona moc kotła oraz zakres modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u. i ewentualna konieczność docieplenia budynku czy wymiana okien.

Maksymalna kwota dofinansowania wymiany starego kotła na kocioł gazowy wynosi 8.000 złotych, zaś na modernizację instalacji celem przystosowania do nowego źródła ciepła do 6.000 złotych.

Ilość miejsc w przedmiotowym projekcie jest ograniczona na dany rok budżetowy, zatem o przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność złożenia wniosku.

Realizacja wymiany przez mieszkańca będzie możliwa po podpisaniu umowy właściciela budynku na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Gminą Grybów.                                                                     

                                                                                                                                          (-) Wójt Gminy Grybów

                                                                                                                                                  Jacek Migacz

 

Poniżej do pobrania wniosek o udzielenie dotacji oraz potrzebne oświadczenia

  • Wniosek o udzielenie dotacji   PDF   DOC
  • Oświadczenie współwłaściciela  PDF  DOC
  • Oświadczenia uczestnika projektu  PDF  DOC
  • Oświadczenie dotyczące budynku   PDF   DOC
  • Oświadczenie RODO   PDF  DOC

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów