Aktualności

Grafika 1

Raport o stanie Gminy Grybów 2020 rok

dodano: 28.05.2021

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Grybów

W dniu 22 czerwca 2021 roku podczas Sesji Rady Gminy Grybów odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim tj. 2020.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy mogą zabrać głos Mieszkańcy Gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana Sesja Rady Gminy Grybów, tj. do dnia 21 czerwca 2021 roku.

Serdecznie zapraszam do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grybów za rok poprzedni.

 

Raport o stanie Gminy Grybów za 2020 rok - plik pdf (LINK)

 

                                                                                                     (-) Jacek Migacz

                                                                                                    Wójt Gminy Grybów

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
NSP'2021
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA