Przyjmowanie deklaracji od osób prawnych

Grafika 2

KARTA USŁUGI - BF-04
Przyjmowanie deklaracji od osób prawnych  na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.


I. OPIS SPRAWY/ZADANIA:
Przyjmowanie deklaracji oraz korekt deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

II. KOGO DOTYCZY:

Osoby prawne

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Deklaracja na podatek od nieruchomości  – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. 2019r., poz. 1104)
Deklaracja na podatek rolny  -  Rozporządzenie Ministra Finansów  w sprawie wzorów informacji  o gruntach i deklaracji na podatek rolny z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. 2019r., poz. 1105)
Deklaracja na podatek leśny – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny z dnia 3 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019r., poz. 1126)

IV. FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:

Referat Finansowo-Budżetowy - PODATKI - pokój nr 14
Biuro Obsługi Klienta – pokój Nr 2

V. OPŁATY:
Brak

VI. JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Budżetu i Finansów -  PODATKI
Danuta Wojtarowicz - pokój nr 14  e-mail: d.wojtarowicz@gminagrybow.pl           
nr telefonu 18 448-42-37
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15

VII. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 Deklaracje można złożyć:
1.    Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33
33 – 330 Grybów
2.    Biuro Obsługi Klienta – Pokój Nr 2

VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1.    Art. 6 ust 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1170 z późn. zm.)
2.    Art. 6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 333)
3.    Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 888 z późn. zm.)
4.    Uchwała Nr XI/105/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19 listopada 2019r., poz. 8007)

X. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 24.04.2020 r.


DRUKI DO POBRANIA
 

 

Dofinansowanie UE