Aktualności

Grafika 1

Przekazanie sprzętu dla OSP z dofinansowaniem WFOŚiGW w Krakowie

dodano: 24.11.2021

W dniu 18 listopada 2021 roku w remizie OSP Siołkowa Wójt Gminy Grybów przekazał sprzęt zakupiony dla 6 Jednostek OSP z terenu Gminy Grybów w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska  - Bezpieczny Strażak” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość przyznanej dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 9 347,50 zł co stanowi 50% kosztu kwalifikowanego zadania.

Całkowity koszt brutto realizacji zadania wynosi 18 695,00 zł

Dzięki pozyskanej dotacji zakupiono: motopompę pływającą, pilarkę do drewna 2 szt., sprzęt do oświetlenia akcji ratowniczej, piłę tarczową do stali i betonu, bosak dielektryczny.

Przekazany sprzęt z pewnością przyczyni się do poprawienia gotowości bojowej jednostek OSP zwiększając jakość realizowanych przez nią zadań, a także podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Grybów.

 

fot. M. Książkiewicz

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów