Aktualności

Grafika 2

Przekazanie promesy na zadania wodno-kanalizacyjne w Gminie Grybów

dodano: 24.01.2023

Wójt Gminy Grybów – Jacek Migacz odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego promesę o wartości 5 mln zł na budowę kolejnej części sieci kanalizacyjnej w Krużlowej Wyżnej i Starej Wsi oraz budowę sieci wodociągowej we Florynce. Promesy wręczane były w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, a łącznie zostało rozdysponowanych ponad 128 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Przyznana dotacja to efekt złożonego przez gminę jeszcze w 2022 roku projektu do tego programu. Nasz wniosek został wysoko oceniony i na 136 złożonych wniosków zajął 12 miejsce oraz dostał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 5 mln zł. 

W ramach inwestycji gmina wykona:

  1. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Florynka – pod Brunary.
  2. Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krużlowa Wyżna, Stara Wieś.

Całkowita wartość projektu to 6 260 148,42 zł., w tym dofinansowanie 5 000 000,00 zł.

Po zakończeniu wręczania promes, Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz wraz ze Skarbnikiem Gminy Grybów Elżbietą Chronowską podpisali umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu.