Aktualności

Grafika 2

Projekt “Już pływam”

dodano: 18.09.2023

Gmina Grybów przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Już pływam” realizuje zajęcia nauki pływania dla 50 uczniów szkół podstawowych.

Celem projektu jest nabycie przez uczniów podstawowych umiejętności i podstaw prawidłowych technik pływania, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych, poprawa oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych, a także zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz upowszechnianie kultury fizycznej.

W projekcie uczestniczy łącznie 50 uczniów z pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Grybów, tj. Gródek, Polna, Wyskitna, Biała Niżna i Stróże.

Zajęcia nauki pływania odbywają się w pięciu 10 osobowych grupach szkoleniowych, na obiekcie krytej pływalni w Stróżach do końca listopada br. Uczniowie w ramach wyjazdów uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 9 380,00 zł. Wartość całego projektu wynosi 19 516,00 zł.

W związku z dużym zainteresowaniem nauką pływania wśród rodziców i uczniów Gmina Grybów planuje w przyszłym roku realizację projektu w kolejnych placówkach oświatowych.


„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.

 

Dofinansowanie UE