Aktualności

Grafika 1

Portal Interesanta

dodano: 20.01.2023

Uruchomiliśmy Portal interesanta.

Portal interesanta to system informatyczny, mający za zadanie ułatwić dostęp do informacji i e-Usług interesantom Gminy Grybów.
Portal został zrealizowany w ramach projektu "Cyfrowy Rozwój Gminy Grybów", współfinansowanego w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Dzięki niemu uzyskamy między innymi informacje o procedurach, wzory dokumentów, sprawdzimy stan swoich zobowiązań a także nie wychodząc z domu zapłacimy swoje należności online.

Dostęp do portalu możliwy jest po uwierzytelnieniu poprzez bankowość elektroniczną lub Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej login.gov.pl

Adres portalu: eurzad.gminagrybow.pl

 

Dofinansowanie UE