Aktualności

Grafika 1

Coraz lepsze warunki Warsztatów Terapii Zajęciowej

dodano: 05.10.2021

Gmina Grybów otrzymała pomoc finansową w wysokości 97 400,00 zł w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Adresatami wsparcia będzie 42 osoby niepełnosprawne – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowej. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie podnoszące poziom bezpieczeństwa w WTZ w Siołkowej oraz organizowanie aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnoprawnych.

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów