Podatki osoby fizyczne

Grafika 1

KARTA USŁUGI - BF-03
Przyjmowanie informacji podatkowych.

I. OPIS SPRAWY/ZADANIA:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

II. KOGO DOTYCZY:
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach, gruntach i lasach wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcia obowiązku w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym - kupno,  sprzedaż gruntów lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystania przedmiotów opodatkowania (np. zajęcie gruntu, budynku, budowli na działalność gospodarczą). Złożone informacje podatkowe stanowią podstawę do dokonania wymiaru zobowiązań podatkowych.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. 2019r., poz. 1104)
Informacja o gruntach  -  Rozporządzenie Ministra Finansów  w sprawie wzorów informacji  o gruntach   i deklaracji na podatek rolny z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. 2019r.,  poz. 1105)
Informacja o lasach – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny z dnia 3 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019r. poz. 1126)

IV. FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:

Referat Budżetu i Finansów - PODATKI - pokój nr 14
Biuro Obsługi Klienta – pokój Nr 2

V. OPŁATY:
Brak

VI. JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Budżetu i Finansów PODATKI
Danuta Wojtarowicz - pokój nr 14 e-mail: d.wojtarowicz@gminagrybow.pl   
Agnieszka Jędrusik - pokój nr 14 e-mail: a.jedrusik@gminagrybow.pl           
nr telefonu 18 448-42-37
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15

VII. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Informacje można złożyć:
1.    Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33
33 – 330 Grybów
2.    Biuro Obsługi Klienta – Pokój Nr 2

 
VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1.    Art. 6 ust 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1170 z późn. zm.)
2.    Art. 6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 333)
3.    Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 888 z późn. zm.)
4.    Uchwała Nr XI/105/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19 listopada 2019r., poz. 8007)

X. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 24.04.2020r.

DRUKI  DO POBRANIA

 

 

 

Dofinansowanie UE