Aktualności

Grafika 2

Otwarcie miejsc obsługi rowerzystów

dodano: 09.11.2021

Wiaty rowerowe LGD „KORONA SĄDECKA”

Za nami ostatni etap projektu współpracyKarpaty na dwóch kołkach”, w ramach którego LGD „KORONA SĄDECKA” utworzyła miejsca obsługi rowerzystów w gminach swojego obszaru, tj. w:

  • Mieście Grybów –  przy ul. Topolowej.
  • Gmina Kamionka Wielka – przy budynku Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.
  • Gmina Chełmiec – przy Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku.
  • Gmina Grybów – przy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.

 

Powstała architektura obejmuje: wiatę rowerową, zestaw parkowy do odpoczynku, stację naprawczą rowerów oraz interaktywną mapę, dzięki której turyści i rowerzyści mogą zapoznać się
z dostępnymi trasami/ścieżkami rowerowymi oraz towarzyszącymi im obiektami.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 362 000,00 zł.

Wykonawcą infrastruktury była firma GRANDSOL sp. z o.o.

Odbiór wykonanej architektury turystycznej nastąpił w dniu 09.11.2021r. przy udziale włodarzy
i przedstawicieli poszczególnych gmin, LGD KORONA SĄDECKA”, inspektora nadzoru oraz  przedstawiciela  wykonawcy.

Przypominamy, że budowa małej architektury turystycznej była jednym z działań projektu obejmującego również organizację 4-dniowego rajdu rowerowego i konkursu dla rowerzystów, którego celem była  promocja turystyki rowerowej na obszarze LGD.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań  w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

fot. M.Książkiewicz

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów