Aktualności

Grafika 2

OSP Stróże ma nowy samochód ratowniczo - gaśniczy

dodano: 07.09.2022

3 września 2022r. w Stróżach Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz wraz z mieszkańcami i druhami z OSP Stróże przywitali nowy samochód ratowniczo - gaśniczy. Wartość zakupionego samochody to ponad 1mln zł. Samochód został zakupiony ze środków Gminy Grybów w kwocie 600 tys. zł oraz przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w łącznej kwocie 200 tys zł, Województwa Małopolskiego w kwocie 40 tys zł, Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego  w kwocie 190tys. Pozostałą część pokryła jednostka OSP Stróże ze środków własnych. 

 

fot. M. Książkiewicz

 

Dofinansowanie UE