Aktualności

Grafika 1

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

dodano: 02.09.2021

30 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Grybów – Pan Jacek Migacz wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów.

 Nauczyciele podczas postępowań egzaminacyjnych przed Komisjami Egzaminacyjnymi powołanymi przez Wójta Gminy Grybów zaprezentowali swój dorobek zawodowy, odpowiadali na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, przedstawili sposób rozwiązania problemu związanego
z wykonywaną pracą oraz wykonywali zadania z użyciem narzędzi multimedialnych. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymali:

 1. Pan Piotr Dyl nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w Szkole Podstawowej w Binczarowej,
  2. Pani Agnieszka Wojciechowska pedagog szkolny zatrudniona w Szkole Podstawowej we Florynce,
  3. Pani Magdalena Karolska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej zatrudniona w Szkole Podstawowej we Florynce,
  4. Pan Krzysztof Skraba nauczyciel języka polskiego zatrudniony w Szkole Podstawowej w Gródku,
  5. Pani Stanisława Matuła nauczycielka wychowania przedszkolnego zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kąclowej,
  6. Pani Katarzyna Kogut  nauczycielka współorganizująca kształcenie zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Ptaszkowej,
  7. Pani Magdalena Lichoń nauczycielka wychowania przedszkolnego zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ptaszkowej.

 

Przed uroczystym wręczeniem aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie, które potwierdzili własnoręcznym podpisem. Wójt pogratulował nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu życząc im jednocześnie sukcesów w pracy zawodowej  i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
NSP'2021
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów