Aktualności

Grafika 1

Konsultacje społeczne

dodano: 28.03.2024

Wójt Gminy Grybów zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Grybów oraz w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.

Więcej szczegółów w linkach poniżej:

https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,2433004,konsultacje-spoleczne.html

https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,2433009,konsultacje-spoleczne.html

https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,2433014,konsultacje-spoleczne.html

Dofinansowanie UE