Aktualności

Grafika 1

Konkurs - Rowerem przez LGD „Korona Sądecka"

dodano: 19.07.2021

LGD „KORONA SĄDECKA” przystępuje do realizacji projektu współpracy „Karpaty na dwóch kółkach”, w ramach którego, ogłasza konkurs Rowerem przez LGD „KORONA SĄDECKA”.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”, którzy:

 • zapoznają się z regulaminem i akceptują jego postanowienia,

 • zgłoszą swój udział w konkursie poprzez uzupełnienie i przesłanie do biura LGD karty zgłoszeniowej do dnia 30.07.2021

 • otrzymają potwierdzenie z biura LGD o poprawności i przyjęciu zgłoszenia do konkursu

Praca konkursowa polega na przebyciu rowerem trasy po obszarze LGD „KORONA SĄDECKA” z uwzględnieniem atrakcji turystycznych takich jak obiekty rekreacyjne, sakralne, kulturowe i inne, a następnie opracowaniu materiału zdjęciowego wraz z opisem tejże trasy (uzupełnienie formularza Opis pracy konkursowej). Premiowane punkty otrzymują drużyny, które liczyć będą min. 2 osoby. Prace konkursowe należy dostarczyć do biura LGD do dnia 13.08.2021 do godz.15.00 (osobiście lub pocztowo - decyduje data wpływu do LGD)

Szczegóły konkursu opisano w załączonym regulaminie.

Celem konkursu jest

 • popularyzację kolarstwa na terenie LGD „KORONA SĄDECKA”,

 • propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,

 • wyszukanie nowych form prezentacji zasobów lokalnych obszaru,

 • podkreślenie walorów turystycznych obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”

 • zapoznanie się z zasobami przyrodniczymi, turystycznymi, kulturowymi i historycznymi obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU !!!

Do wygrania cenne nagrody w postaci roweru, przyczepki do roweru dla dziecka oraz fotelik dziecięcy na rower.

 1. Regulamin konkursy

 2. Karta zgłoszeniowa

 3. Opis pracy konkursowej

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
NSP'2021
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów