Aktualności

Grafika 1

Konkurs na Dyrektorów Szkół rozstrzygnięty

dodano: 22.04.2021

Pani Bożena Sekuła, Pani Magdalena Giera i Pan Zenon Groń kolejną kadencję będą pełnić funkcje dyrektorów szkół odpowiednio w Białej Niżnej, Ptaszkowej i Kąclowej – taki jest efekt przeprowadzonych w dniu 20 kwietnia b.r. konkursów na te stanowiska.
Przypomnijmy, że konkursy zostały ogłoszone w związku z upływem pięcioletniej kadencji. Zarówno w przypadku ZSP w Białej Niżej, ZSP w Ptaszkowej jak i w Kąclowej swoje kandydatury zgłosili wyłącznie dotychczasowi dyrektorzy. Wszyscy poddali się ocenie komisji konkursowej, w której zasiadają przedstawiciele związków zawodowych, rady rodziców, rady pedagogicznej, kuratorium oświaty oraz organu prowadzącego czyli gminy. Komisja konkursowa wszystkie kandydatury zaopiniowała pozytywnie, rekomendując Wójtowi powierzenie kandydatom funkcji dyrektorów. Wójt zaakceptował wskazane przez komisję kandydatury. Oznacza to, że Pani Bożena Sekuła Pani, Magdalena Giera i Pan Zenon Groń, będą nadal dyrektorami przez kolejną kadencję ,trwającą pięć lat począwszy od dnia 1 września 2021 r.

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
NSP'2021
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA