Aktualności

Grafika 2

Kolejne inwestycje w Gminie Grybów.

dodano: 17.01.2023

W dniu 9 stycznia 2023 r. została zawarta umowa z Panem Walentym Kuśnierzem  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz z siedzibą: ul. Szkolna 10 b, 33-300 Nowy Sącz na wykonanie zadania pn.: Budowa drogi gminnej „Do Szkoły” wraz z mostem drogowym w miejscowości Gródek na kwotę 1 697 602,19 zł.

 Termin realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dofinansowanie UE