Aktualności

Grafika 2

Informacja o zakończeniu naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków bytowych o przepustowości do 5 m3/d

dodano: 15.03.2021
 

 

 Informuję, że w związku z wyczerpaniem środków przewidzianych na dofinasowanie Biologicznych Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na bieżący rok z dniem 15 marca 2021 roku zostaje zakończony nabór wniosków na przedmiotowe inwestycje. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grybów XIII/123/2016 z dnia 22 marca 2016 r. przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w Budżecie Gminy Grybów na rok budżetowy.  

 
 
                                                                                        (-) Wójt Gminy Grybów
                                                                                                  Jacek Migacz
 
 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
NSP'2021
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA

Na skróty: