Komunikaty i ogłoszenia

Grafika 2

Harmonogram pracy leśniczego - listopad 2023

Nadleśniczy Nadleśnictwo Nawojowa, na podstawie porozumienia ze Starostą Nowosądeckim, sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa tj. na pow. 7760 ha.

 

W imieniu Nadleśniczego bezpośredni nadzór w terenie, polegający między innymi na:

- wyznaczaniu drzew do wyrębu na (podstawie wniesionych podań-wniosków właścieli)

- wydawanie decyzji na pozyskanie drewna

- legalizację ściętego drewna (onumerowanie i ocechowanie przy pniu)

- wydawanie świadectw legalności pozyskanego drewna

sprawuje leśniczy - specjalista służby leśnej ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w dwóch obwodach nadzorczych:

Obwód Grybów, w skład którego wchodzą:

- Gmina Grybów – wsie (obręby): Florynka, Wawrzka, Kąclowa, Biała Niżna, Siołkowa, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Stara Wieś, Binczarowa, Ptaszkowa, Cieniawa

- Miasto Grybów – całe.

- Gmina Kamionka Wielka – wsie (obręby) – Kamionka Wielka, Kamionka Mała, Królowa Polska, Królowa Górna, Mystków, Mszalnica, Bogusza

Zgłoszenia o legalizację pozyskanego drewna:

Poniedziałek – w godzinach 14.00-15.00

Wtorek-piątek – w godzinach 7.00-8.00

Kontakt: Bronisław Lizoń, Tel. domowy: 18-445-60-19, Tel. kom.: 728-984-835,

W czasie nieobecności sprawy bieżące w zastępstwie załatwiał będzie

Specjalista Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych, Pan Przemysław Nosal Tel. kom.: 784-093-315.

Harmonogram pracy leśniczego - listopad 2023 r - plik .pdf

Dofinansowanie UE