Aktualności

Grafika 2

Ponad 100 mln zł z funduszy zewnętrznych na inwestycje gminne

dodano: 02.02.2024

Fundusze zewnętrzne


Gmina Grybów prowadzi aktywne i skuteczne działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie zarówno strategicznych inwestycji gminnych, jak i działań miękkich, skierowanych bezpośrednio do mieszkańców. Dzięki tym pieniądzom realizowanych jest wiele inwestycji i projektów, które wpływają na polepszanie warunków życia mieszkańców i rozwój gminy.  Fundusze zewnętrzne stanowią istotne wsparcie i znaczne przyspieszenie inwestycyjne dla gminy.
Dla finansowania potrzeb rozwojowych konieczne jest pozyskiwanie dodatkowych środków z dostępnych źródeł finansowania. W interesie gminy i jej szans rozwojowych leży bowiem skorzystanie z wszelkich możliwych źródeł finansowania zadań, zwłaszcza w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, ochrony środowiska naturalnego oraz zakup pomocy dydaktycznych. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, dzięki sprawnym i umiejętnym działaniom pozyskano ponad 103 miliony złotych na realizację  inwestycje o wartości 122 milionów złotych w każdą dziedzinę życia. W 2024 roku będą realizowane inwestycje za 45 milionów złotych współfinansowane ze środków zewnętrznych.

 

 

 

Dofinansowanie UE