Działalność gospodarcza

Grafika 2

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Aby rozpcząć działalność gospodarczą należy ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, procedura rejestracji jest całkowicie bezpłatna i mozna ją wykonać poprzez internet.

        www.firma.gov.pl

 

Infolinia: 801 055 088

 

  Dane wniosku zostały automatycznie przekazanie do Urzędu Skarbowego, GUS, ZUS lub KRUS.

 

Aby pobrać zaświadczenie odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców na www.firma.gov.pl 

i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF.

 

Modyfikacja danych zmiany wpisu w ewidencji

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. 

Jeżeli chcesz poprawić swój wpis pochodzący z ewidencji gminnej (lub zawiesić, wznowić, zakończyć działalność gospodarczą) złóż wniosek o zmianę (z wyborem dodatkowych opcji).

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku. 

 

Wznowienie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku. 

 

Zakończenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku.

Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska

 

Przydatne linki:


 

     
       

 


 

Dofinansowanie UE