DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Grafika 2

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 294994K Krużlowa Wyżna – Krużlowa – Siołkowa „Nalepówki” w km 0+047,00 – km 2+304 w miejscowości Krużlowa Wyżna, Gmina Grybów"

Wartość dofinansowania                             794 284,00 zł

Całkowity koszt dofinansowania:             1 367 927,01 zł

Cel projektu:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Grybów poprzez remont drogi gminnej nr 294994K w miejscowości Krużlowa Wyżna.

Grupy docelowe: mieszkańcy miejscowości Krużlowa Wyżna, Siołkowa

Planowane efekty: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Grybów

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.06.2022 rok

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów