Aktualności

Grafika 1

Dofinansowanie – kotły na BIOMASĘ

dodano: 29.04.2022

Informuję, że w ramach projektu pn.: „Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne  kotły gazowe”, projekt nr RPMP.04.04.02-12-0211/18 będzie możliwe dofinansowanie do wymiany starych kotłów na kotły biomasowe - na kotły na pellet i zagazowujące drewno spełniające wymagania dyrektywy 2009/125/WE.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane wymianą starego pieca na kocioł na biomasę

o składanie od dnia 2 maja 2022 roku (poniedziałek) w pokoju nr 1  urzędu wniosków o udział  w projekcie. Przed wykonaniem wymiany kotła budynek będzie poddany ocenie energetycznej   i zostanie określona moc kotła oraz zakres modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u. i ewentualna konieczność docieplenia budynku czy wymiana okien.

Maksymalna kwota dofinansowania wymiany starego kotła na kocioł gazowy wynosi 8.000 złotych, zaś na modernizację instalacji celem przystosowania do nowego źródła ciepła do 6.000 złotych.

Ilość miejsc w przedmiotowym projekcie jest ograniczona na dany rok budżetowy, zatem o przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność złożenia wniosku.

Realizacja wymiany przez mieszkańca będzie możliwa po podpisaniu umowy właściciela budynku na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Gminą Grybów.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (-) Wójt Gminy Grybów

                                                                                                                                                       Jacek Migacz

 

Poniżej do pobrania wniosek o udzielenie dotacji oraz potrzebne oświadczenia:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji
  2. Oświadczenie współwłaściciela
  3. Oświadczenia uczestnika projektu
  4. Oświadczenie dotyczące budynku
  5. Oświadczenie RODO.

Dofinansowanie UE