Program Priorytetowy Czyste Powietrze – program rządowy

Grafika 1

Wnioskodawcą do programu może być osoba, która posiada własność do budynku (uregulowana forma własności) i posiada dochód mniejszy niż 100 tys. zł.

1. Wnioskodawca, który chce skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania musi uzyskać zaświadczenie do programu czyste powietrze wydawanego przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Grybowie – osoba do kontaktu p. Piotr Obrzut – 18 448 4218

Poniżej link do wniosku o wydanie zaswiadczenia do programu:

https://www.gops.gminagrybow.pl/pl/906/0/dokumenty-do-pobrania.html

2. Wnioskodawca zakłada swoje konto na Portalu Beneficjenta:

https://portal.wfos.krakow.pl

3. Wnioskodawca pobiera na komputer wniosek w formie pdf z możliwością nadpisywania, wypełnia na komputerze, drukuje w 2 egzemplarzach, podpisuje (jeśli jest współwłasność również współwłaściciele np. małżonek, dzieci itd.) i wysyła na adres WFOŚiGW w Krakowie

4. Wnioskodawca czeka na rozpatrzenie wniosku.


Uwaga:

W przypadku docieplenia należy skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie:

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Należy stosować materiał izolacyjny o odpowiednim współczynniku przenikalności lambda aby zapewnić spełnienie warunków technicznych WT2021

W przypadku wymiany okien musza one spełniać wymagania określone w WT2021 tj. współczynnik przenikalności 0,9 W/m2K

Dofinansowanie UE