BIZNES.GOV.PL System Informacyjno-Usługowy dla Przedsiębiorcy

Grafika 2

Popularne usługi w biznes.gov.pl

 

Rejestracja działalności i zmiany w CEIDG poprzez biznes.gov.pl

Początek formularza

Wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG utworzysz w kreatorze podzielonym na kroki, który zawiera opcje do wyboru i pola do wypełnienia danymi. Dane obowiązkowe są oznaczone znakiem *.

Wniosek podpiszesz:

  • Profilem Zaufanym
  • podpisem kwalifikowanym
  • osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie.

Na podstawie wniosku:

  • uzyskasz wpis do rejestru CEIDG jako przedsiębiorca
  • dostaniesz identyfikatory NIP i REGON
  • zostaniesz zarejestrowany jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

Dodatkowo kreator umożliwi ci:

  • złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o formie opłacania podatku dochodowego, wniosku o kartę podatkową oraz złożenie zgłoszenia rejestracyjnego albo aktualizacyjnego do VAT
  • zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS.

Jeśli wysłany i podpisany elektronicznie wniosek zostanie przyjęty przez CEIDG, otrzymasz e-mail z urzędowym potwierdzeniem.

Jeśli wyślesz wniosek bez podpisu elektronicznego, to kod do podpisania wniosku w urzędzie otrzymasz na adres e-mail po poprawnej weryfikacji wniosku. Z tym kodem i dokumentem tożsamości w ciągu 7 dni udaj się do urzędu miasta lub gminy.

Aby zarejestrować działalność nie możesz mieć zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej oraz musisz posiadać tytuł prawny do wszystkich nieruchomości, których adresy wpiszesz do CEIDG.

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG i wszystkie zmiany we wpisie są bezpłatne.

 

 

Dofinansowanie UE