Aktualności

Grafika 1

5 mln zł dotacji dla Gminy Grybów na zadania wodno – kanalizacyjne

dodano: 13.01.2023

 

Gmina Grybów pozyskała dotację w wysokości 5 mln zł na budowę kolejnej części sieci kanalizacyjnej w Krużlowej Wyżnej i Starej Wsi oraz budowę sieci wodociągowej we Florynce. Przyznana dotacja to efekt złożonego przez gminę jeszcze w 2022 roku wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”. Nasz wniosek został wysoko oceniony i na 136 złożonych wniosków zajął 12 miejsce oraz dostał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 5 mln zł. Środki na konkurs przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dzięki przesunięciu środków z Ministerstwa Rolnictwa i korzystnemu kursowi euro.

W ramach inwestycji gmina wykona:

  1. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Florynka – pod Brunary.
  2. Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krużlowa Wyżna, Stara Wieś.

 

Całkowita wartość projektu to 6 260 148,42 zł., w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 5 000 000,00 zł.

 

Więcej informacji:

https://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/prow/skorzystaj/nabory/poddzialanie-7-2-wsparcie-inwestycji-zwiazanych-z-tworzeniem--ulepszeniem-lub-rozbudowa-wszystkich-rodzajow-malej-infrastruktury--w-tym-inwestycji-w-energie-odnawialna-i-w-oszczedzanie-energii--operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa---konkurs-nr-3---podd#wyniki-1686